İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Asil Üyesi

Hakan UYSAL