İl Özel İdare ve Belediyeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Yedek Üyesi

Abdullah ATEŞ