İmar Komisyonu Üyeleri

Yaşar ÇEVİK
Emine UYSAL
Hakan UYSAL
Yaşar KARACAN
Recep ERDĞAN