Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri

Recep ERDOĞAN
Yüksel KOÇAK
Ramazan AKDENİZ
Nursev AKDENİZ
Abdullah ATEŞ