Alaplı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Paftaları tutanağı

Alaplı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Paftaları tutanağı

İlçemiz Yeni Siteler Mahallesi 64 ada 2-4-5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanlara ilgili olarak yapılan imar tahdilatı Fotoğraflar