ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

Alaplı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilan edilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı için başvurular alınmıştır.

Belediye Başkanlığımızca alım ilanında belirtilen nitelikleri taşıyan adayların T.C. Kimlik Numaralı ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilerek 2022 KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için ilan edilen boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

Sözlü sınav 13/11/2023 tarihinde saat 10:00’da Alaplı Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi İskele Cad. No:27 Alaplı/Zonguldak adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerinin aslını şahsen sınav tarihine kadar (13.11.2023 tarihinden önce) kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

İlan olunur.