ALAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA MEMUR ALIMI ATAMAYA ESAS BAŞARI LİSTELERİ

Alaplı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan sözlü sınav neticesinde aşağıda ilan edilen atamaya esas başarı listelerinde yer alan adaylar yerleştirilmeye hak kazanmış bulunmaktadır. Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların ekte yer alan atama talep dilekçesi örneği ile gerekli diğer belgeleri hazırlayarak 18.12.2023 tarihine kadar Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 18’inci maddesi gereği Belediye Başkanlığımıza şahsen müracaat ederek atanma talebinde bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar evrakların teslim edilmemesi halinde atanma hakkından feragat edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

İlan olunur.