Güneş Enerjisi Sistemi ile ilgili Yenilenebilir Enerji Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

ALAPLI PV PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI (ÇSYP)